Vzpomínky

…, neznámý autor

03.09.2013 14:55
Za jedné vyjížďky jim zatarasil cestu těžký selský povoz. Byl vrchovatě naložen dřívím, které lesní dělníci narubali pro blízkou obec. Hezkou chvíli se před nimi drkotal, a najednou: bác! Vypadl jim z nápravy čep, který držel kolo. Zůstali stát a dali se do správky. Šofér, který musil za nimi...

…, neznámý autor, zaznamenal Vítězslav Houška

03.09.2013 14:55
Masarykův vztah k ženám byl naprosto výjimečný. Kde mohl, tam jim vyjádřil úctu. Nedovolil, aby o ženě (o kterékoli ženě) padlo hrubé slovo. Nesnášel sebemenší ironické a dvojsmyslné narážky, jimiž chlapská mluva tu a tam oplývá. Když mu profesor Eduard Albert vysvětloval, že se ženy –...

pan Vavřička, lánský sedlářský mistr

03.09.2013 14:55
Po převratu byl jsem poctěn úkolem, pracovati pro pana presidenta Osvoboditele. Byl jsem mu doporučen, jakmile se nastěhoval do Lán, a od té doby jsem dělal do zámku všechny práce z mého oboru. Hotovil a spravoval jsem jezdecké potřeby, pracoval jsem na všelijakých pracích postrojových, na...

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK (1850 - 1937), president ČSR 1918 - 1935

03.09.2013 14:54
Demokracie není jen formou státní, není jen tím, co je napsáno v ústavách; demokracie je názor na život, spočívá na důvěře v lidi, v lidskost a lidství, a není důvěry bez lásky, není lásky bez důvěry. Řekl jsem jednou, že demokracie je diskuse. Ale pravá diskuse je možná jen tam, kde...

…, neznámý autor

03.09.2013 14:54
Nikdy se na nic neptal; a nikomu neukládal, co má dělat. Od nikoho nežádal, udělejte to a to; a přitom přetékal úkoly, které by rád viděl splněny. To bylo co chvíli, ať mluvil s kýmkoliv, že naznačoval: ta a ta práce by se měla udělat, bylo by jí zapotřebí. Stále hledal spolupracovníky, kteří...

ANTONÍN MORAVEC, lánský holič

03.09.2013 14:54
Chodíval jsem k panu presidentovi vždy v pondělí, protože toho dne jsem měl zavřeno a pan president nechtěl, abych byl vytrhován z práce ve dnech, kdy jsem měl holírnu otevřenu. Byl vždycky velmi ohleduplný. Když jsem k němu přišel po prvé, byl jsem uveden k němu do...

DR. JINDŘICH ŘÍHA, úředník kanceláře presidenta republiky

03.09.2013 14:53
President Masaryk nikdy necítil tíhu let. Čím více mu jich přibývalo, tím více dával najevo, že je to jen pravidelný tok času a že je a cítí se mlád. Stávalo se často, že po návštěvě některé umělecké výstavy v hodinách poledních poslal auto domů a rozhodl: „Půjdeme pěší.“ Přes Prahu, hlavními...

PŘEMYSL ŠÁMAL (1867 - 1941), politik, kancléř presidenta Masaryka

03.09.2013 14:53
V politických bojích vytýkali odpůrci presidentu Masarykovi, že je příliš mužem mozkové činnosti na újmu srdci a citu. Je pravda, president Masaryk neslzel při každé příležitosti a nepadal lidem kolem krku. Ale prostý lid věděl lépe než političtí odpůrci, jaké má president dobré srdce. Před...

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK (1850 - 1937), president ČSR 1918 - 1935

03.09.2013 14:53
Mám-li říci, v čem se můj život vyvrcholil, tedy ne v tom, že jsem se stal presidentem, a že mohu nést tuto stejně velkou čest jako těžkou povinnost. Má osobní satisfakce, smím-li to tak nazvat, je hlubší: že jsem ani jako hlava státu nic podstatného nevyškrtl z toho, več jsem věřil a co jsem...

ING. OTAKAR HUSÁK (1885 - 1964), brigádní generál, legionář/dobrovolník

03.09.2013 14:52
Pracoval jsem s „Otcem“, jak jsme presidentu Masarykovi říkávali, až do konce r. 1921. Masaryk měl statisíce stoupenců, měl 100.000 pretoriánů. To jsme byli my, dobrovolníci, jeho vojáci, doma nazývaní legionáři, což jsme odmítali, ale nakonec se podrobili vžitému slovu. Kolikrát jsme chtěli na...
1 | 2 | 3 | 4 >>