V roce 2013 spolupořádala Masarykova společnost výstavu k 95. výročí vzniku ČSR. Výstava se konala v obci Vrchoslavice.

Článek o konání výstavy pro zpravodaj Obce Vrchoslavice:

„Dnešního dne v celé naší republice, ve všech městech a myslím ve všech osadách a vesničkách, je oslavován 28. říjen jako jubilejní den osvobození našeho dříve ujařmeného národa. Tuto radostnou událost prožívá jistě každý občan tohoto státu, který ten stát uznává a který ho má rád. My, v naší obci oslavujeme toto jubileum tímto sice skromným způsobem, ale za to tím srdečnějším a upřímnějším…“ – zahajoval svůj projev k desátému výročí vzniku ČSR v roce 1928 tehdejší starosta Vrchoslavic pan František Králík.

Od projevu výše uvedených slov uplyne v říjnu letošního roku již 85 let. Pro mnoho lidí je vznik Československé republiky v roce 1918 již spíše jen formálním státním svátkem, kdy se kladou věnce a zní projevy. Jde přitom o jev do určité míry přirozený, jelikož ze života každé generace vyrůstají nové a nové významné dny, potažmo významná výročí. Tato mladší a aktuálnější výročí jsou pak vždy spojena s živou lidskou pamětí, a proto jsou vnímána mnohem osobněji – jednoduše řečeno: značná část obyvatelstva je zažila, a vnímá je tak více jako součást svého vlastního života.

Přes všechny tyto skutečnosti, 28. říjen vždy byl, je a již navždy zůstane symbolem naší státní samostatnosti, zůstane vzpomínkou na všechny známé i neznámé, slavné i bezejmenné bojovníky za ideály našich dějin – za svobodu, samostatnost, demokracii, národní hrdost, pravdu. A přestože nám dnes tato slova připadají snad až příliš patetická a sentimentální, v dějinách naší země měla vždy své reálné ztělesnění – nejen vojáci na bojištích světových válek, ale také všichni obyčejní lidé ve svých profesích, spolkových či rodinných životech, ve městech i na vesnicích. Ti všichni dokázali pracovat, obětovat se a často také trpět pro náš stát.

Jako skromnou, ale za to upřímnou vzpomínku a výraz díků všem těmto lidem se ve Vrchoslavicích v prostorách bývalého zámečku (dnes fara) uskuteční u příležitosti 95. výročí vzniku ČSR výstava „Masaryk ve vzpomínkách“. Na uspořádání výstavy spolupracují T. J. Sokol Vrchoslavice 1946 a Masarykova společnost Prostějov. Výstava bude zahájena 25. října a dle zájmu veřejnosti bude trvat až do konce roku; vstup bude pro všechny návštěvníky bezplatný. Podrobná otevírací doba výstavy i doprovodné informace budou průběžně doplňovány na internetové stránky www.pamatniktgm.cz

Rád bych na tomto místě poděkoval panu faráři Stroganovi za souhlas s částečným využitím farní budovy a panu Mičkovi za pomoc při nalezení pro výstavu vhodných prostor. Rád bych také všechny občany Vrchoslavic i okolních a ostatních obcí co nejsrdečněji pozval k návštěvě této vzpomínkové expozice. Má za cíl připomenout a lidově zavzpomínat na to dobré, co spočívá v základech našeho státu a co nám v dnešní době bohužel často schází…

Dominik Vlč

LOGO_VÝSTAVY.png (116151) - pro všechny, kteří by chtěli pomoci s propagací výstavy

TISKOVÁ_ZPRÁVA.pdf (120715) - pro všechny, kteří by chtěli pomoci s propagací výstavy

FOTOGRAFIE ZE ZAHÁJENÍ VÝSTAVY

---   ---   ---

Výstava "Masaryk ve vzpomínkách" byla podpořena z rozpočtu Olomouckého kraje. Děkujeme...