STANISLAV JANDÍK (1902 - 1970), redaktor, novinář

03.09.2013 14:48

Pětašedesátiletý člověk bývá přesvědčen, že se již nemusí na tomto světě ničemu učit a že je marné pečovat o tělo, zrající pro lůno země. Pětašedesátiletý profesor Masaryk jistě nesdílel těchto názorů, protože se v těchto letech učí ve Švýcarsku jezdit na koni, neboť slyší od lékařů, že jezdectví je sport zdravý, který tělu dává více, mnohem více než chůze a snad i tělocvik. Proto od té doby jezdíval téměř denně a zamiloval si tento, pro něho nový sport tak, že mu zůstal věren téměř ještě dalších dvacet let svého života, až do roku 1933, kdy o vojenské přehlídce v pražských ulicích seděl na koni naposled.