PROF. PHDR. ALBERT PRAŽÁK (1880 – 1956), literární historik

03.09.2013 14:47

Byl to nezapomenutelný dojem, když jsem po prvé viděl vysokého, ztepilého, pružného padesátníka prof. Masaryka vstupovat ke katedře; odložil, upevnil si skřipec, rozhlédl se po posluchačích, vyňal papíry a začal svým lahodným a energicky přizvukovaným hlasem přednášet.

Masarykovo čtení nebyl monolog za katedrou: to byl zastřený dialog s kolektivním posluchačem, ba často spíše pluralistická debata s posluchači, která chtěla otázku právě ujasniti tím, že zabrala v svůj obsah všechny možné námitky a všecky možnosti v řešení, aby byl předmět obhlédnut ze všech možných stran a aby posluchač dobře „věděl“, co si s ním jednou provždy počít. I tím se dá vysvětlit Masarykův vliv na posluchače a kouzlo jeho osobnosti vůbec… U něho neměl se učiti jen žák, měl se poučovati a mladými mozky omlazovati i učitel.