PŘEMYSL ŠÁMAL (1867 - 1941), politik, kancléř presidenta Masaryka

03.09.2013 14:53

V politických bojích vytýkali odpůrci presidentu Masarykovi, že je příliš mužem mozkové činnosti na újmu srdci a citu. Je pravda, president Masaryk neslzel při každé příležitosti a nepadal lidem kolem krku. Ale prostý lid věděl lépe než političtí odpůrci, jaké má president dobré srdce.

Před presidentem stojí úředník jeho kanceláře a podává zprávu. Mezi spisy je také řada žádostí o výpomoci v neštěstí, nouzi, nemoci. Úředník referuje, referuje, ale váhá s návrhem. V hnědých očích presidentových hraje úsměv, má patrně radost z rozpaků úředníkových. „Tak kolik?“, táže se konečně president. O otázce, že se má dát, se ani nemluvilo! A tak plynuly statisíce a miliony za ta léta, aniž kdo o tom věděl, a mírnily lidské neštěstí a bídu. V posledních letech však prameny vysychaly, žádostí bylo příliš mnoho a bídy také.

I tehdy se ptával president: „Tak kolik?“ I tehdy někdy zvýšil návrh kanceláře na dvojnásob, ale často si posteskl: „Mám-li ovšem ještě nějaké peníze, nu, musím se toho našeho vašnosty zeptat.“ Ten vašnosta byl vyšší finanční úředník kanceláře, který vedl presidentu finance. A vašnosta měl při štědrosti presidentově často starosti velké.