…, neznámý autor

03.09.2013 14:49

Je známo, jak míval pan prezident Masaryk rád svého starého koně Hektora; bylo to rozumné, a přitom hrdé zvíře, které se nedalo jen tak předhonit. Pan prezident ho vždycky před jízdou poplácal po šíji a podal mu kostku cukru,

„Proč mu dáváte odměnu před jízdou?“ ptal se jednou host.

„To není odměna,“ namítl pan prezident. „Ale já bych chtěl, aby se ten kůň na vyjížďku taky těšil.“