MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK (1880 - 1919), generál, ministr války ČSR 1918 - 1919

03.09.2013 14:51

Co jsem udělal dobrého, ve všem tom jsem žákem Masarykovým, a má zásluha snad je, že jsem toho čestně užil… Masaryk je veleduch, a bude-li v této vojně deset jmen zaznamenáno v dějinách, tedy jistě bude mezi nimi i jméno Masarykovo.

Myšlenka svobody, myšlenka boje proti násilí vine se jako zlatá nit všemi obdobími naší minulosti, dobou husitskou a Žižkovou, dobou Komenského a Havlíčka a dobou dnešní, již historie snad nazve Masarykovou.