LOUIS E. FAUCHER (1874 - 1964), armádní generál

03.09.2013 14:49

Podle vlastních slov nenáviděl válku, ale miloval vojáka. Mezi vojáky jsem ho vídal nejčastěji. Pravidelně se účastnil výročních závěrečných cvičení. Uchoval jsem si četné fotografie, které mi umožňují sledovati ho po všech krajích republiky. Dívám se na ně pokaždé s pohnutím, oživují před mým zrakem. Vzácné to dokumenty, které však nemohou dáti, co naše oči viděly, tomu, kdo tenkrát nepřihlížel: například pohyb. Masaryk dával přednost rychlé jízdě, aniž se staral o nerovnosti terénu. Bylo zábavné pozorovat při těchto projížďkách poli některé hodnostáře jeho průvodu, kteří, méně jisti v sedle, rádi by se byli zřekli cti doprovázeti ho.