ING. OTAKAR HUSÁK (1885 - 1964), brigádní generál, legionář/dobrovolník

03.09.2013 14:52

Pracoval jsem s „Otcem“, jak jsme presidentu Masarykovi říkávali, až do konce r. 1921. Masaryk měl statisíce stoupenců, měl 100.000 pretoriánů. To jsme byli my, dobrovolníci, jeho vojáci, doma nazývaní legionáři, což jsme odmítali, ale nakonec se podrobili vžitému slovu.

Kolikrát jsme chtěli na něm, aby rozťal zmatky převzetím diktatury. Nic nebylo snadnější, ale také nic mu nebylo více proti mysli. S tématem diktatury mne hnal jako uličníka a my byli ochotni dát se pro něho rozbít na prášek!

Dějiny nabídly možnost duchovní a lidsky praktikované diktatury… Demokracie, zvláště demokracie v těžkém provozu, je však víc. Nikdy její pochodeň nesvítila tak jasně jako v jeho rukou. Demokracie. Humanita. Obé a totéž.