ING. OTAKAR HUSÁK (1885 - 1964), brigádní generál, legionář

03.09.2013 14:50

Říkali jsme mu: pan profesor, starý pán a nakonec „otec“. Mnohem, mnohem později „tatíček“, ale to ho v našich očích dělalo zbytečně starším.

Uměl mluvit k vojákům. Nikdo a nikdy z Národní rady tak k nim nemluvil. Měl výhrady k našemu romantismu… Ta romantika šla tak daleko, že právě ti nejromantičtější nežádali od vůdce žádných záruk, žádných slibů. Šli s ním za společným ideálem „až do těch hrdel a statků“. Věřili ideálu. Jemu. Pochopil duši vojáka, masy vojáků do dna jako nikdo z jeho vykladačů. Kolikrát jsme o jeho slovech mluvili, i bouřili proti jeho střízlivosti. V posledních závitech mozků našich horkých hlav bylo však vždy něco, co říkalo: On má pravdu, on ví.