DR. JINDŘICH ŘÍHA, úředník kanceláře presidenta republiky

03.09.2013 14:52

Byl aristokrat duchem, jehož vysoký horizont přesahoval vše průměrné a všední. A přece netvořil a ani nechtěl tvořiti přehrad. Jeho lidský pohled strhoval a zvláštní kouzlo jeho úsměvu podmaňovalo. Obdivovali jsme se mu všichni, kdož jsme byli kolem něho, ale nejvíce se mu obdivovali cizinci. Po audienci vycházeli z pracovny presidentovy obyčejně celí rozzáření a nejeden z nich při odchodu poznamenal: „Máte vzácného presidenta, kterého vám může celý svět závidět.“