DR. JINDŘICH ŘÍHA, ÚŘEDNÍK KANCELÁŘE PRESIDENTA REPUBLIKY

03.09.2013 14:49

Na rok 1933 připadlo 15. výročí trvání Čsl. republiky a tehdy měl býti okázale oslaven 28. říjen, a to pochodem vojska Prahou. President Masaryk byl ještě v Topoľčiankách a čekal, jaký mu bude podán návrh stran jeho účasti při této vojenské parádě. Rozhodující činitelé vojenští byli toho názoru, aby president Masaryk se neúčastnil a zůstal ještě v Topoľčiankách. Jízda Prahou na koni zdála se jim příliš tvrdá a nebezpečná. A najednou president Masaryk přese všechny úvahy a návrhy sám rozhodl, že přijede a pojede na koni v čele vojska Prahou. A byla to jízda vpravdě královská. Nejvyšší velitel, muž 83letý, vzpřímený na koni jako svíčka, vedl své vojsko k Hradčanům.