DR. IVAN LAICHTER

03.09.2013 14:48

Přes různé nehody a svůj věk je náruživým jezdcem a venkov je jeho pravým domovem. Není jistě náhodou, že vedle jeho fotografií z knihovny, jež jest zároveň jeho pracovnou, je tolik fotografií jezdeckých. Tyto jeho dvě tak často se opakující fotografie mohou býti symbolem jeho harmonického života, který by měl sloužiti za ideální příklad naší mladé generaci.